Księgowość Wawer Warszawa

+48-665-551-986 biuro@taxheaven.pl

Menu
Rozliczenia ZUS

Rozliczenia ZUS

W ramach kompleksowej obsługi Klientów oferujemy także prowadzenie spraw przed ZUS:

  • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców oraz właścicieli,
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA) za właścicieli, pracowników i zleceniobiorców,
  • korekty w/w deklaracji,
  • przygotowywanie dokumentów związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (Z-3, Z-3a, N-7, N-10, RP-7) dla właścicieli, pracowników i zleceniobiorców,
  • sporządzanie rocznej deklaracji IWA,
  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON,
  • współpracę przy inspekcjach i kontrolach ZUS.