Księgowość Wawer Warszawa

+48-665-551-986 biuro@taxheaven.pl

Menu
Karta podatkowa

W ramach prowadzenia
Karty Podatkowej oferujemy:


  • prowadzenie Karty podatkowej zgodnie z ustawą na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,

  • sprawdzenie dokumentów pod względem formalno – rachunkowym,

  • prowadzenie wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,

  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,

  • sporządzanie deklaracji podatkowych,

  • reprezentację w Urzędzie Skarbowym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.