Księgowość Wawer Warszawa

+48-665-551-986 biuro@taxheaven.pl

Menu
Księga Przychodów i Rozchodów

W ramach prowadzenia
Księgi przychodów i Rozchodów oferujemy:


  • sprawdzenie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,

  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,

  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz VAT,

  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,

  • reprezentację w Urzędzie Skarbowym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.