Księgowość Wawer Warszawa

+48-665-551-986 biuro@taxheaven.pl

Menu
Księgi handlowe

W ramach prowadzenia
Ksiąg Handlowych oferujemy:


  • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie Ustawą o Rachunkowości oraz obowiązującym stanem prawnym,
  • przygotowywanie Zakładowego Planu Kont oraz polityki rachunkowości,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zarówno dla celów bilansowych i podatkowych,
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
  • uzgadnianie kont księgowych,
  • prowadzenie rozrachunków zobowiązań i należności,
  • sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,
  • reprezentację w Urzędzie Skarbowym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.