Księgowość Wawer Warszawa

+48-665-551-986 biuro@taxheaven.pl

Menu
Kadry

W ramach prowadzenia
Kadr oferujemy:


  • sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, wypowiedzenia, świadectw pracy,
  • prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych pracowników,
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych tj.  umowy zlecenie, umowy o dzieło,
  • prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, okolicznościowymi, macierzyńskimi i wychowawczymi, bezpłatnymi i dodatkowymi, w tym: ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopów,
  • rozliczanie zwolnień lekarskich, ustalanie prawa do wypłaty zasiłków,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy (godziny, urlopy, choroby, nieobecności, nadgodziny i godziny nocne),
  • ustalanie uprawnień do odszkodowań, ekwiwalentów, odpraw związanych ze stosunkiem pracy,
  • kontrolowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP, przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją czynności dotyczących ewentualnych zajęć komorniczych.