Księgowość Wawer Warszawa

+48-665-551-986 biuro@taxheaven.pl

Menu
Płace

W ramach prowadzenia
Płac oferujemy:


  • naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z przepisami prawa,
  • regulaminami pracy i wynagradzania,
  • sporządzanie kart wynagrodzeń, list płac,
  • sporządzanie pasków płacowych oraz ZUS RMUA,
  • rozliczanie rachunków z umów cywilnoprawnych,
  • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji oraz informacji podatkowych dla pracowników i zleceniobiorców PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40,
  • wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu oraz osiągniętych dochodach.