Księgowość Wawer Warszawa

+48-665-551-986 biuro@taxheaven.pl

Menu
Ryczalt ewidencjonowany

W ramach prowadzenia
Ryczałtu ewidencjonowanego oferujemy:


  • prowadzenie Ewidencji Przychodów zgodnie z ustawą na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,
  • sprawdzenie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
  • prowadzenie wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • reprezentację w Urzędzie Skarbowym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.