Biuro rachunkowe, usługi księgowe

 

O NAS

 

 

KSIĘGOWOŚĆ

 

NASZA OFERTA

Formularz Kontaktowy

Ceny naszych usług negocjujemy z każdym klientem indywidualnie.

Wysokość cen ustalamy uwzględniając wielkość i rodzaj firmy, rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej i podatkowej oraz ilości dokumentów. Poniżej przedstawiamy Państwu orientacyjne ceny naszych usług (poniższy cennik nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego):

- prowadzenie ewidencji ryczałtowej od 150,00 zł + VAT

- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów od 200,00 zł + VAT

- prowadzenie pełnej rachunkowości od 400,00 zł + VAT

- kadry i Płace od 35 zł + VAT za 1 pracownika

Masz pytania? Chcesz wycenić swoją usługę? Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń. Chętnie odpowiemy na wszystkie nurtujące kwestie oraz doradzimy najbardziej optymalne rozwiązania dla Twojej firmy.

 

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

W SKŁAD OFEROWANYCH PRZEZ NAS USŁUG WCHODZĄ:

Księgi handlowe

 

W ramach prowadzenia Ksiąg handlowych oferujemy:

- prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie Ustawą o Rachunkowości oraz obowiązującym stanem prawnym,

- przygotowywanie Zakładowego Planu Kont oraz polityki rachunkowości,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zarówno dla celów bilansowych i podatkowych,

- prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,

- uzgadnianie kont księgowych,

- prowadzenie rozrachunków zobowiązań i należności,

- sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych,

- sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,

- reprezentację w Urzędzie Skarbowym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.

 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 

W ramach prowadzenia Księgi przychodów i Rozchodów oferujemy:

- sprawdzenie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,

- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,

- prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz VAT,

- sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,

- reprezentację w Urzędzie Skarbowym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.

 

Ryczałt ewidencjonowany

 

W ramach prowadzenia Ryczałtu ewidencjonowanego oferujemy:

- prowadzenie Ewidencji Przychodów zgodnie z ustawą na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,

- sprawdzenie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,

- prowadzenie wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,

- prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,

- sporządzanie deklaracji podatkowych,

- reprezentację w Urzędzie Skarbowym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.

 

Karta podatkowa

 

W ramach prowadzenia Karty podatkowej oferujemy:

- prowadzenie Karty podatkowej zgodnie z ustawą na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,

- sprawdzenie dokumentów pod względem formalno – rachunkowym,

- prowadzenie wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,

- prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,

- sporządzanie deklaracji podatkowych,

- reprezentację w Urzędzie Skarbowym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.

 

Kadry

 

W ramach prowadzenia Kadr oferujemy:

- sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, wypowiedzenia, świadectw pracy,

- prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych pracowników,

- sporządzanie umów cywilnoprawnych tj.  umowy zlecenie, umowy o dzieło,

- prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, okolicznościowymi, macierzyńskimi i wychowawczymi, bezpłatnymi i dodatkowymi, w tym: ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopów,

- rozliczanie zwolnień lekarskich, ustalanie prawa do wypłaty zasiłków,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy (godziny, urlopy, choroby, nieobecności, nadgodziny i godziny nocne),

- ustalanie uprawnień do odszkodowań, ekwiwalentów, odpraw związanych ze stosunkiem pracy,

- kontrolowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,

- przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją czynności dotyczących ewentualnych zajęć komorniczych.

 

Płace

 

W ramach prowadzenia Płac oferujemy:

- naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z przepisami prawa, regulaminami pracy i wynagradzania,

- sporządzanie kart wynagrodzeń, list płac,

- sporządzanie pasków płacowych oraz ZUS RMUA,

- rozliczanie rachunków z umów cywilnoprawnych,

- sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji oraz informacji podatkowych dla pracowników i zleceniobiorców PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40,

- wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu oraz osiągniętych dochodach.

 

Rozliczenia ZUS

 

W ramach kompleksowej obsługi Klientów oferujemy także prowadzenie spraw przed ZUS:

- zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców oraz właścicieli,

- sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA) za właścicieli, pracowników i zleceniobiorców,

- korekty w/w deklaracji,

- przygotowywanie dokumentów związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (Z-3, Z-3a, N-7, N-10, RP-7) dla właścicieli, pracowników i zleceniobiorców,

- sporządzanie rocznej deklaracji IWA,

- sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON,

- współpracę przy inspekcjach i kontrolach ZUS.

Użyteczne linki:

Usługi księgowe, Prowadzenie księgowości dla firm

Kontakt:

 

Magdalena Burska

ul. Trakt Lubelski 352

04-667 Warszawa

 

Kom. 665-551-986

Tel./fax 22 815-26-94

 

e-mail: biuro@taxheaven.pl

Kapitał ludzki

"Rynek pracy czeka" zakup współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Unia Europejska

O NAS 
KSIĘGOWOŚĆ 
OFERTA 
KONTAKT

Projekt i wykonanie:  Zablocki Pictures         Copyright 2013.